Budowanie Efektywnych Zespołów

Człowiek jest istotą społeczną, której przyjemność sprawia obcowanie z innymi. Niestety rzadko zdarza się aby team, który zaczyna ze sobą współpracować od razu robił to efektywnie. To lider jest odpowiedzialny za to aby właściwie dobrać członków zespołu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, aby poznać swoich ludzi, dowiedzieć się jakie są ich potrzeby, oczekiwania i jak na nich oddziaływać, aby skutecznie realizowali swoje zadania.

Podczas tego szkolenia przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces nabywania podstawowych informacji dotyczących zarządzania zespołem. Skupimy się na diagnozie Twojego dominującego stylu przywództwa, mechanizmach formowania się każdego zespołu, przechodzenia przez kolejne etapy jego rozwoju, typologii pracowników zgodnie z koncepcją ich preferencji oraz dysfunkcjach pracy zespołowej. Dzięki nowym, nabytym kompetencjom będziesz potrafił bardziej efektywnie zarządzać swoim zespołem.

 

Program

 • Wprowadzenie standardu efektywnego lidera
 • Efektywne kierowanie zespołem w oparciu o model Extended Disc
 • Budowanie dobrych relacji ze współpracownikami
 • Zrównoważenie delegowania zadań
 • Narzędzia efektywnej komunikacji

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności jak budować efektywne zespoły pracownicze
 • Poznanie etapów formowania się każdego zespołu pracowniczego
 • Poznanie 4 stylów przywództwa oraz zdiagnozowanie swojego dominującego stylu
 • Możliwość poznania najczęściej pojawiających się dysfunkcji pracy zespołowej oraz strategie zaradcze

Dla kogo

 • Menedżerowie Lean
 • Leaderzy zespołów pracowniczych
 • Kierownicy działów
 • Kierownicy i leaderzy projektów

Zapytaj o szkolenie