Ekspert Lean, Trener

Wykształcenie:

  • 2007 WSKIZ w Poznaniu – Zarządzanie i Marketing – logistyka – inżynier
  • 2009 Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – zarządzanie i inżynieria produkcji – logistyka przedsiębiorstw – magister inżynier
  • 2013 – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – studia podyplomowe Lean Management

Doświadczenie zawodowe:

  • planowanie produkcji
  • manager zespołu magazynów
  • ekspert lean

Obszary działania:

  • Lean Basic
  • 5S
  • SMED
  • Narzędzia Lean