Pomagamy naszym klientom wszędzie tam, gdzie są procesy. Wspieramy więc firmy produkcyjne, usługowe, IT jak również szpitale i urzędy.

Prowadzimy projekty, których celem jest m.in. :

  • Skrócenie czasu procesu
  • Rozwój pracowników
  • Poprawa jakości
  • Stabilizacja procesów
  • Transformacja organizacji
  • Redukcja kosztów
  • Zmniejszenie produkcji w toku
  • Eliminacja wąskich gardeł
  • Skuteczne rozwiązywanie problemów
  • Budowanie kultury doskonalenia w organizacji

Pierwszy krok do rozwoju organizacji to diagnoza indywidualnych potrzeb klienta i opracowanie planu wdrożeniowego. 

Dobór narzędzi i odpowiedniego zespołu trenerów i konsultantów to podstawa do skutecznego wdrożenia.

Najważniejsze jest jednak przeprowadzenie projektu w taki sposób, żeby po jego zakończeniu kompetencje i wprowadzone zmiany zostały utrzymane w organizacji.

 

Zakres

Analizie efektywności 
procesów

Szkoleniach dedykowanych 
Lean i Six Sigma

Realizacji projektów doskonalących

Rozwijaniu 
Liderów Zmian

Coachingu biznesowym