Metoda A3 – Rozwiązywanie problemów i rozwój firmy

A3 to więcej niż raport – to sposób myślenia i działania!
Jest sprawdzoną metodą, która chroni nas przed pułapką zbyt szybkiego przechodzenia do rozwiązań. A3 jest inwestycją, którą zawsze się opłaca. Metoda, która jest symbolem organizacji uczących się.

Program

 • Czym jest problem
 • Gdzie tkwi potencjał
 • Co to jest A3
 • Kiedy stosujemy raport A3
 • Cykl Deminga
 • Narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • Raport A3

Korzyści

 • Poznanie skutecznej metody rozwiązywania problemów
 • Nabycie umiejętności posługiwania się raportem A3
 • Przećwiczenie narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów
 • Praca warsztatowa z możliwością wymiany wniosków i doświadczeń

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Kierownicy działów
 • Managerowie
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

Zapytaj o szkolenie