Kamishibai – audytuj standardy w prostszy sposób

Wszystko zaczęło się w Japonii w XII wieku kiedy Kamishibai zaczęto wykorzystywać jako prosty i skuteczny sposób komunikacji z osobami niepiśmiennymi. Pomagano im dzięki tej metodzie zweryfikować czy postępują w sposób moralnie właściwy zgodny z ówczesnymi wartościami.   Współcześnie Kamishibai wykorzystuje się jako system audytowy wspierający np. wdrożenie 5S.   Najważniejszym elementem systemu jest tablica Kamishibai umieszczona przy danym procesie. Na tablicy rozrysowany jest plan obszaru, harmonogram przeprowadzania audytów a także dokumentacja dla osoby audytującej.
Kamishibai Board
W odróżnieniu od standardowego audytu w Kamishibai audytorem może być każda osoba pracująca w zakładzie. Od pracowników utrzymujących czystość, czy pracowników liniowych, poprzez reprezentantów obszarów biurowych (z dowolnego działu od HR po produkcję), a na kadrze zarządzającej skończywszy. Wszystko to jest możliwe dzięki… komunikacji wizualnej.   Audyt przeprowadzany jest za pomocą „pisma obrazkowego”. Checklista zawiera zdjęcia i położenie na mapie obszaru miejsc do weryfikacji. Przykładowo więc należy podejść do szafki z narzędziami i sprawdzić czy wygląda ona tak samo jak na zdjęciu. Co ważne nie ma ściśle wyznaczonej godziny audytu. Rozpisany jest tylko harmonogram kto w jakim obszarze i dniu wykonuje audyt. Osoba wyznaczona do przeprowadzenia audytu podchodzi do tablicy Kamishibai i pobiera z niej jedną z kart audytu. Ważne przy tym jest, aby kartę pobrała losowo. Pozwoli to uniknąć przygotowania się załogi na określony audyt.   Karta jest dwustronna i różni się tylko kolorem (z jednej strony zielona, a z drugiej czerwona). Po pobraniu jej pracownik dobiera do tego instrukcję audytu, na której za pomocą zdjęć przedstawiony jest stan właściwy, jaki powinna zastać.
Kamishibai Card
Jeśli w danym obszarze znaleziono w trakcie audytu co najmniej jedną niezgodność, to umieszcza się na tablicy Kamishibai kartę tak, aby widoczny był kolor czerwony wraz z krótką adnotacją co było nie tak. Należy też poinformować właściciela obszaru jakie nieprawidłowości wykryto i jak można rozwiązać ten problem. Istotne jest przy tym, aby pamiętać, że głównym celem Kamishibai jest sprawdzenie, czy praca wykonywana jest w najlepszy z możliwych znanych sposobów, bezpiecznie, produktywnie i z zachowaniem niezbędnej jakości. Jest to więc weryfikacja zgodności ze standardami i szukanie potencjałów do poprawy. Kamishibai nie można stosować do karania pracowników – metoda straci wtedy swoją istotę.   Ilość audytów przeprowadzanych w ciągu dnia zależy od koordynatora Kamishibai i od możliwości zaangażowania pracowników w danej organizacji. Wykorzystując tą metodę weryfikować można zarówno obszary produkcyjne jak i biurowe,  a nawet utrzymanie standardów na dyskach sieciowych w organizacji.   Celem Kamishibai może być sprawdzenie utrzymania standardów, realizacji 5S, weryfikacja bezpieczeństwa czy  jakości,  a na uzupełnianiu danych na tablicach zarządzania wizualnego skończywszy.

< wstecz