Poprawa efektywności procesów – Lean Management

Lean Management to najczęściej stosowana na świecie metoda doskonalenia procesów produkcyjnych, biurowych oraz administracyjnych. Jej zastosowanie pozwala na znaczne zwiększenie efektywności procesów oraz uwolnienie potencjału zaangażowania pracowników.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o grę symulacyjną. Dzięki temu uczestnicy w ciekawej i angażującej formie zapoznają się w praktyczny sposób z narzędziami Lean Management zwiększającymi efektywność w procesach.

Program

 • Geneza Lean Management
 • Cechy charakterystyczne procesu
 • Diagnozowanie wartości dodanej w procesach
 • 8 typów marnotrawstwa obniżających efektywność
 • Diagnozowanie zmienności
 • Przepływ w procesach
 • Paradoks efektywności – efektywność zasobów, a efektywność przepływu
 • Organizacja wydajnego stanowiska pracy – metoda 5S
 • Kaizen – rozwój procesów metodą małych kroków
 • Skill Matrix – matryca rozwoju zespołu pracowników
 • Zarządzanie wizualne
 • Gemba, Gembutsu, Genjitsu – złote zasady w miejscu pracy
 • Standaryzacja pracy – zapewnienie jakości i powtarzalności procesów

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności realizowanych procesów
 • Poprawa organizacji pracy w zespole
 • Organizacja wydajnego stanowiska pracy
 • Usprawnienie przepływu
 • Redukcja błędów jakościowych
 • Poprawa komunikacji
 • Skrócenie czasu realizacji procesu

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Brygadziści i Team Leaderzy
 • Kierownicy
 • Managerowie
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

Zapytaj o szkolenie