Praca Standaryzowna

Standaryzacja Pracy

Rozwój procesów możliwy jest dzięki ich ciągłemu doskonaleniu. Bez tego nasze działania mogą być nieskuteczne. Warsztaty z pracy standaryzowanej to wyjątkowe szkolenie, które w ciekawy sposób przekazuje kompetencje jak skutecznie standaryzować procesy w organizacji.

Program

 • Standard, Praca standaryzowana, a standaryzacja procesów
 • Cel wprowadzania standardów
 • Etapy standaryzacji
 • Arkusz pracy standaryzowanej
 • Instrukcja pracy
 • Zaangażowanie ludzi
 • Arkusz Podziału Pracy
 • Jak przeprowadzić standaryzację

Korzyści

 • Poznanie narzędzia wspierającego powtarzalność procesu i produktu
 • Umiejętność tworzenia arkuszy pracy standaryzowanej dla poprawy ergonomii pracy
 • Wdrożenie pracy standaryzowanej jako narzędzia doskonalenia procesu
 • Umiejętność poprawy jakości wyrobu dzięki zastosowaniu pracy standaryzowanej
 • Praca warsztatowa realizowana na hali produkcyjnej
 • Wykonanie listy priorytetowych procesów dla których warto wdrożyć standaryzację w pierwszej kolejności

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Brygadziści i Team Leaderzy
 • Kierownicy
 • Managerowie
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

Zapytaj o szkolenie