Six Sigma White Belt

„Zrozumieć zmienność. Klucz do zarządzania chaosem”- tak w zaledwie 6 słowach Donald Wheeler opisuje istotę filozofii 6 sigma.
Jeśli chcesz poznać pojęcie zmienności, nauczyć się ją widzieć i na nią reagować, to szkolenie jest właśnie dla ciebie.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o grę symulacyjną. Dzięki temu uczestnicy w ciekawej i angażującej formie zapoznają się w praktyczny sposób z narzędziami Lean Management zwiększającymi efektywność w procesach.

Program

 • Historia six sigma
 • Kluczowe role w organizacji six sigma
 • Statystyczna kontrola procesu
 • Czym jest proces
 • Zmienność procesu i jej rodzaje
 • Sposoby reagowania na zmienność
 • SPC a zdolność procesu
 • DMAIC a PDCA
 • Podstawowe narzędzia faz projektów six sigma
 • Skill Matrix – matryca rozwoju zespołu pracowników
 • Zarządzanie wizualne w procesach biurowych
 • Standaryzacja pracy – zapewnienie jakości i powtarzalności procesów

Korzyści

 • Poznanie filozofii six sigma
 • Zrozumienie istoty zmienności w procesach i jej konsekwencji
 • Zdobycie wiedzy na temat ścieżki projektowej DMAIC i charakterystycznych dla niej narzędzi

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Brygadziści i Team Leaderzy
 • Kierownicy działów
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Managerowie
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

Zapytaj o szkolenie