Skuteczne zarządzanie celami – metoda OKR

Szkolenie „Skuteczne zarządzanie celami – metoda OKR” to klucz do efektywnego zarządzania celami i osiągania sukcesów w biznesie. OKR, czyli Objectives and Key Results, to sprawdzona metoda, która pomaga firmom skoncentrować się na najważniejszych celach i mierzyć ich postępy w sposób klarowny i skuteczny. Naucz się, jak tworzyć ambitne cele, określać kluczowe pożądane wyniki oraz skutecznie monitorować ich realizację

Program

 • Wprowadzenie do metody OKR
 • OKR a inne metody zarządzania
 • Tworzenie celów (Objectives)
 • Definiowanie konkretnych i mierzalnych kluczowych wyników (Key Results).
 • Określanie priorytetów i ważności celów OKR.
 • Proces tworzenia i wdrażania OKR.
 • Narzędzia i techniki do monitorowania postępu
 • Skuteczna komunikacja OKR w organizacji.
 • Skalowanie metodyki OKR na różne poziomy organizacji.
 • Wyzwania i najlepsze praktyki w implementacji OKR.
 • Doskonalenie procesu OKR

Korzyści

 • Kompleksowa wiedza na temat metody OKR
 • Umiejętność budowania i monitorowania OKR
 • Dobre praktyki w tworzeniu OKR
 • Poprawa komunikacji i klarowności celów w firmie
 • Doskonalenie procesu decyzyjnego
 • Elastyczność i adaptacja do zmieniającego się otoczenia
 • Certyfikat

Dla kogo

 • Scrum Masterów oraz członków zespołów developerskich
 • Członków zespołów projektowych
 • Liderów i managerów działów i zespołów
 • Kadry zarządzającej

Zapytaj o szkolenie