Statystyczna Kontrola Procesu – metoda SPC

Statystyczna Kontrola Procesu – metoda SPC

Szkolenie „Statystyczna Kontrola Procesu – metoda SPC” to niezastąpiona okazja dla osób pragnących opanować zaawansowane narzędzia i techniki monitorowania jakości procesów. Metoda SPC (Statistical Process Control) pozwala skutecznie kontrolować i doskonalić procesy, minimalizując zmienność i zapewniając doskonałą jakość produktów. Naucz się interpretować dane statystyczne, identyfikować odchylenia od normy oraz podejmować skuteczne działania korygujące.

Program

 • Wprowadzenie do SPC
 • Rola statystyki w kontroli procesu.
 • Podstawowe pojęcia
 • Wybór odpowiednich wskaźników
 • Karty kontrolne
 • Wskaźniki Cp, Cpk
 • Histogramy
 • Zbieranie danych i przygotowanie do analizy.
 • Monitorowanie stabilności procesu.
 • Rozpoznawanie i reagowanie na odchylenia
 • Analiza przyczyn odchyleń.
 • Doskonalenie procesów na podstawie danych SPC
 • Oprogramowanie wspierające SPC
 • SPC jako narzędzie ciągłego doskonalenia.

Korzyści

 • Praktyczne wykorzystania SPC w Twojej Firmie
 • Umiejętność tworzenia kart kontrolnych
 • Lepsze zrozumienie procesów
 • Poznanie metod analizy danych
 • Poprawa jakości produktów
 • Certyfikat

Dla kogo

 • Inżynierowie Procesów
 • Specjaliści ds. Jakości, Inżynierowie Jakości
 • Technolodzy
 • Analitycy
 • Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia
 • Managerowie Jakości i Produkcji

Zapytaj o szkolenie