Studia podyplomowe

realizowane przez nas to:100% zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, gier biznesowych i case study.

Trenerzy będący wieloletnimi praktykami Lean.

Część zajęć prowadzonych w zakładach produkcyjnych.

Benchmark wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów, a trenerami.

Praktyczne projekty doskonalące realizowane w trakcie studiów - arkusze A3.

Ponad 100 zadowolonych absolwentów.

Poznań

Szeroka oferta studiów podyplomowych obejmuje:

Warszawa

Studia realizowane są na renomowanej Uczelni Łazarskiego
w ramach Akademii Zarządzania Procesowego.