W wielu firmach analiza danych sprowadza się do tworzenia skomplikowanych tabel w excelu i pracy w oparciu o wartość średnią. Czy to najlepsza metoda? Zdecydowanie nie.

Dlatego opracowaliśmy szkolenie Analityk Danych, w trakcie którego nauczysz się podstawowych zasad, metod i narzędzi pracy z danymi tak, abyś mógł wykonywać swoją pracę szybciej, skuteczniej i z większą wartością dla organizacji, w której pracujesz.

Informacje organizacyjne

Termin: 1-2.04.2023
Miejsce: szkolenie realizowane zdalnie
Liczba godzin szkolenia: 16 h (w tym przerwy)
Cena: 1000 zł netto (do 10.03.2023), 1200 zł netto (od 11.03.2023)
Certyfikat: Tak
Cena zawiera: materiały szkoleniowe wysłane w pdf, certyfikat.

Dla kogo jest ten program?

 • Pracownicy przetwarzający dane i na ich podstawie przygotowujący zestawienia lub analizy oraz przygotowujący rekomendacje lub podejmują decyzje
 • Osoby zainteresowane rozwojem w kierunku analizy danych

Korzyści:

 • Liczne ćwiczenia praktyczne dające konkretne kompetencje,
 • Wiedza i umiejętności jak prawidłowo i szybko dobrać, przeanalizować i zinterpretować posiadane dane, 
 • Umiejętność analizowania trendów i sygnałów danych,
 • Umiejętność graficznej prezentacji danych,
 • Umiejętność   „wąskie gardła” w analizowanych danych i zaproponować kierunek działania,
 • Poznanie podstawowych metod analizy przy wykorzystaniu MS Excel,

Trener

Rafał Lewandowski

Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania procesami rozwojowymi oraz EMBA, jest Master Black Beltem metodologii Six Sigma. Specjalizuje się w budowaniu systemów jakości oraz prowadzeniu warsztatów i projektów z zastosowania narzędzi jakości, analizy procesowej, lean, six sigmy oraz doradztwie z zakresu zarządzania i metod optymalizacji obszarów produkcji i usług. W ramach rozwoju swoich kwalifikacji ukończył szereg specjalistycznych szkoleń rozwijających posiadaną już wiedzę oraz umiejętności trenera.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc obowiązki, pełnomocnika ZSZJ, Pełnomocnika IATF, managera działu jakości, managera ryzyka, managera ds. ciągłego doskonalenia, moderatora FMEA w polskich i międzynarodowych firmach z branży elektromechanicznej, zbrojeniowej, motoryzacyjnej i usługowej oraz jako konsultant ds. Lean Management.

Do jego codziennych obowiązków należało zarządzanie różnorodnym zespołem projektującym jakość w procesach  jak i monitorujących ich efekty oraz wspierających rozwiązywanie powstałych problemów, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla członków kadry zarządzającej, liderów, operatorów, specjalistów oraz wdrażanie narzędzi  Lean, KAIZEN począwszy od podstawowych narzędzi standaryzujących procesy, a skończywszy na projektowaniu kompletnego systemu zarządzania opartych na branżowych normach.

Program

 • Wstęp do analizy danych
 • Poziomy zaawansowania w analizie danych
 • Pojęcie zmienności w procesie
  – Zmienność naturalna,
  – Zmienność specjalna
 • Precyzowanie oczekiwań przy analizie danych:
  – VoC – Głos klienta
  – CTQ – Critical to Quality
 • Rodzaje danych w analizie
 • Plan zbierania danych
 • Zasady doboru wielkości próby
 • Arkusz roboczy / dane z systemu
 • Ocena jakości zebranych danych i systemów zbierających
 • Parametryzujemy obecny proces
  – Badanie rozkładu danych,
  – Statystyka graficzna w działaniu,
 • Statystyka Graficzna
  Box Plot,
  Run chart,
  Time Series plot,
  Histogram,
  Analiza pareto,
 • Zarządzanie wizualne w zarządzaniu danymi,
 • Statystyka opisowa:Średnia, Rozstęp, Mediana, Współczynnik korelacji
 • Interpretacja i modelowanie wyników analizy
 • Prezentacja danych i wskazania do działania
 • Przygotowanie danych do analizy
 • Formatowanie danych
 • Tworzenie wizualizacji danych
 • Ćwiczenia praktyczne w MS Excel
 • Prezentowanie danych i wniosków
 • Najlepsze praktyki w zakresie podstawowej analizy danych
 • Najczęstsze błędy przy analizowaniu danych
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Podsumowanie szkolenia
Zapisz się