OPIS SZKOLENIA

Zespół tworzą ludzie – rzec by można, że to „oczywista oczywistość”. Czy na pewno? Można poddać się dziesiątkom testów, określać swoją rolę w zespole, pochłonąć sporo teoretycznej wiedzy, co finalnie niezwykle często nie przekłada się na efekt. Dlaczego? Ponieważ ludzi nie można się nauczyć – ludzi trzeba zrozumieć. Niezbędne jest zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za ich zachowania i poznanie czynników wpływających na podejmowanie przez ludzi określonych działań i decyzji. Proces grupowy jest niezwykle fascynujący, a jego poznanie otwiera wiele możliwości. Przede wszystkim umożliwia skuteczne zarządzanie zespołem, a tym samym efektywne realizowanie celów, do których został powołany.
W trakcie szkolenia uzyskasz możliwie jak najszerszą wiedzę na temat faz rozwoju grupy, ról i osobowości w zespole (w tym także kluczowej roli – lidera) oraz uzyskasz odpowiedź na niezwykle istotne pytanie: „Jaką rolę w procesie grupowym odgrywa konflikt?”. Będziemy także poruszać tematy na co dzień „niewygodne”, czyli te dotyczące przeszkód, które spotyka na swojej drodze do celu każdy zespół.
Wiedza z zakresu zarządzania zostanie solidnie wsparta wiedzą psychologiczną, dzięki której spojrzysz na ludzi tworzących zespół z innej perspektywy – to właśnie czyni to szkolenie wyjątkowym.

DLA KOGO

  • Menedżerowie Lean
  • Leaderzy zespołów pracowniczych
  • Kierownicy działów
  • Kierownicy i leaderzy projektów

KORZYŚCI

  • Poznanie i doświadczenie procesu grupowego
  • Poznanie roli konfliktu w procesie grupowym
  • Poznanie problemów, z którymi boryka się większość zespołów i metod ich rozwiązywania
  • Poznanie ról i osobowości w zespołach

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 06.06.2019
Miejsce: Poznań
Cena: 700 zł + VAT/osobę
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch)

Zapisz się