Kim jest Lean Champion?

Osobą, która poza stałym zakresem pracy jako specjalista ma funkcję wspierającą rozwój organizacji.

 

Jakie ma zadania?

Na poziomie operacyjnym:

 •  rozwiązuje problemy
 • inspiruje pracowników
 • stabilizuje procesy
 • Może być też wsparciem dla koordynatora Lean w realizacji większych projektów dla organizacji.

 

 

Dla kogo jest ten program?

 • Operatorzy
 • Brygadziści
 • Liderzy
 • Mistrzowie
 • Kierownicy liniowi

Korzyści

 • Kameralna grupa do 12 osób
 • Praktyczne warsztaty w procesie produkcji
 • Trenerzy - praktycy z wieloletnim doświadczeniem
 • Poznanie innych fabryk - benchmarking
 • Projekt doskonalący na zakończenie programu

Informacje organizacyjne

Termin: Grudzień 2019 – Marzec 2020
Miejsce: Poznań
Cena: 2900 zł + VAT/osobę
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu oraz noclegów

Program

Moduł 1 (2 dni) – Fundamenty Lean Management

 • Wprowadzenie do Lean
 • Diagnozowanie wartości dodanej w procesach
 • 8 typów marnotrawstwa obniżających efektywność procesów
 • Przepływ w procesach
 • Podstawowe parametry procesu (Czas cyklu, czas taktu, praca w toku, lead time)
 • Metody prostej analizy procesu (Diagram Spaghetti, Chronometraż, Badania migawkowe)
 • Paradoks efektywności – efektywność zasobów, a efektywność przepływu
 • PDCA – cykl doskonalenia procesów w organizacji
 • Gemba, Gembutsu, Genjitsu – złote zasady w miejscu pracy,
 • Skill Matrix – matryca rozwoju zespołu pracowników
 • Podstawowe narzędzia Lean (5S, Zarządzanie wizualne, Standaryzacja, Rozwiązywanie problemów)
 • Kultura w firmie Lean

 

Moduł 2 (2 dni) – skuteczne rozwiązywanie problemów

 • Czym jest problem
 • Czy problem to wyzwanie
 • Jak dobrze nazwać problem – metoda 5W1H
 • Opis stanu obecnego (Liczby, dane, fakty, proste mapy procesu)
 • Wyznaczanie celu (metoda SMART)
 • Analiza przyczyn źródłowych (5xDlaczego, Diagram Ishikawy)
 • Kreatywna burza mózgów – generowanie rozwiązań
 • Tworzenie skutecznych planów działań
 • Sprawdzenie wyników wprowadzonych zmian
 • Metody rozwiązywania problemów (QRPS, A3, etc)

 

Moduł 3 (2 dni) – Standaryzacja i Quick Kaizen

Standaryzacja

 • Standard, Praca standaryzowana, a standaryzacja procesów
 • Cel wprowadzania standardów
 • Etapy standaryzacji
 • Arkusz pracy standaryzowanej
 • Instrukcja pracy
 • Zaangażowanie ludzi
 • Arkusz Podziału Pracy
 • Jak przeprowadzić standaryzację

 

Quick Kaizen

 • Czym jest Kaizen,
 • SDCA vs. PDCA,
 • Genchi Genbutsu – idź i zobacz,
 • Zrozumienie problemu,
 • Wizualizacja problemów,
 • Lokalny pomiar wyników,
 • Analizowanie obecnej sytuacji,
 • Burza mózgów,
 • Eksperymentowanie i refleksja,
 • Organizacja warsztatów Kaizen.
Zapisz się