Dlaczego mapowanie?

Mapowanie procesów pozwala na stworzenie graficznego obrazu stanu obecnego naszych procesów. Jednym z najważniejszych elementów tego narzędzia jest wspólne zrozumienie jak przebiega proces i kto w jaki sposób na niego wpływa.
Zespół poprzez wykorzystanie metody mapowania może łatwiej zdiagnozować potencjały i usprawnić proces - tzn. skrócić czas, poprawić jakość oraz zredukować koszty procesu.

KAMERALNA GRUPA

Mimo formy zdalnej szkolenie prowadzone jest w kameralnej grupie maksymalnie
12 osób. Umożliwia to łatwą wymianę doświadczeń, sprawne przeprowadzenie szkolenia, a także indywidualne podejście trenera do każdego uczestnika

PRAKTYCZNE WARSZTATY

Warsztaty prowadzone są w formie praktycznej i mocno interaktywnej. Dzięki temu uczestnicy mogą połączyć teorię z praktyką i w trakcie szkolenia trenować wykorzystanie metod mapowania na zaproponowanych przez trenera procesach.

BEZPIECZNA FORMA

W czasie ograniczonych kontaktów międzyludzkich niezmiernie istotna jest bezpieczna forma szkolenia umożliwiająca równocześnie realny rozwój uczestników.
Dlatego szkolenie prowadzone jest w wersji zdalnej.

Profil uczestnika szkolenia:

 • stanowisko: specjalista, inżynier, lider, itp.
 • doświadczenie w mapowaniu: brak lub podstawowe
 • typ organizacji: dowolna
 • wielkość organizacji: dowolna
 • potrzeba: umiejętność wykorzystania prostych map procesów dla
 • stabilizacji działań w firmie

Informacje organizacyjne

Termin: 28-29.04.2020 (16h z przerwami)
Wielkość grupy: max. 12 osób
Koszt: 899 zł netto / osobę
Wymagania techniczne:
Szybkie łącze internetowe (preferowane min. 10Mb/s
Dostęp do kamerki internetowej
Słuchawki
Komfortowe miejsce do szkolenia (np. osobny pokój)

Szkolenie zdalne. Czy to ma sens?

Szkolenie w formie zdalnej jest na pewno bardzie wymagające zarówno od trenera jak i uczestników. Technologia daje nam jednak ogromne możliwości, aby to szkolenie było dla Ciebie konkretną wartością.  W trakcie warsztatu używane są następujące formy:

PROGRAM

Dzień 1

Zasady pracy na szkoleniu w formie zdalnej

 • Plan szkolenia i kontrakt
 • Przedstawienie uczestników
 • Zasady pracy z mikrofonem, wideo oraz zadawania pytań
 • Zasady pracy w małych grupach w osobnych pokojach

Podstawy funkcjonowania procesów

 • Czym jest proces
 • Jak działa proces
 • Dlaczego przepływ w procesie jest ważny
 • Wartość dodana
 • Marnotrawstwo
 • Wąskie gardło
 • Zasada Pareto

Wprowadzenie do mapowania

 • Co to jest mapownie
 • Dlaczego mapujemy procesy
 • Piramida procesowa

Podstawowe mapy procesów i narzędzie online

 • SIPOC - podstawowa mapa procesu
 • Samodzielne opracowanie mapy SIPOC
 • Zasada SISO
 • Diagram żółwia - metoda na szybkie zrozumienie procesu
 • Samodzielne opracowanie diagramu żółwia
 • Draw.io - omówienie aplikacji do mapowania
 • Podsumowanie pracy własnej i pytania
 • Flowchart - diagram przepływu - wprowadzenie
 • Opracowanie mapy
 • Flowchart w mini zespołach

Zakończenie I dnia szkolenia

 • Podsumowanie pierwszego dnia
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

Dzień 2

Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

 • Powtórzenie najważniejszych elementów pierwszego dnia
 • Rytm pracy i system działania drugiego dnia szkolenia

  Kluczowe metody mapowania procesów
 • Swimlane - wprowadzenie do mapy
 • Realizacja przykładowej mapy w zespołach
 • Makigami - wprowadzenie do mapy
 • Realizacja przykładowej mapy w zespołach
 • Mapa procesowa - wprowadzenie do mapy
 • Realizacja przykładowej mapy w zespołach
 • Omówienie powstałych map

  Dalsze kroki po wykonaniu mapy stanu obecnego
 • Diagnoza potencjałów
 • Burza mózgów
 • Projektowanie mapy stanu przyszłego
 • Tworzenie planu działań

  Zakończenie warsztatów
 • Wskazówki kiedy używamy której mapy
 • Podsumowanie warsztatów
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

Zapisz się