Opis

Szkolenie Six Sigma Green Belt to intensywny program szkoleniowy, który koncentruje się na naukach doskonałości operacyjnej i zarządzania jakością. Podczas tego kursu uczestnicy zdobywają głębsze zrozumienie metodologii Six Sigma, w tym narzędzi i technik używanych do identyfikowania i eliminowania defektów oraz poprawy procesów biznesowych. Szkolenie obejmuje praktyczne studia przypadków i symulacje, które pomagają uczestnikom zastosować swoją wiedzę w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy są wyposażeni w umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania projektem Six Sigma oraz do przeprowadzania analizy danych i podejmowania decyzji opartych na faktach. 

Cel realizacji szkolenia:

 • Forma: Stacjonarnie (Poznań)

 • Koszt: 4800 zł netto

 • Termin:

  • Zjazd pierwszy: 24-25.06
  • Zjazd drugi: 22-23.07
  • Zjazd trzeci: 02-03.09
  • Zjazd czwarty: 07-08.10

Cel realizacji szkolenia:

Celem programu szkoleniowego Six Sigma Green Belt jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i narzędzia niezbędne do identyfikacji obszarów do poprawy, redukcji błędów i optymalizacji procesów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy wyników organizacji.  

Program jest tak skonstruowany, że sprawdzi się zarówno wśród uczestników z obszaru produkcji jak i usług. 

Dla kogo kierowane jest szkolenie? 

 • Specjaliści
 • Kierownicy operacyjni
 • Analitycy biznesowi
 • Liderzy projektów
 • Inżynierowie produkcji / procesu
 • Konsultanci ds. jakości i doskonalenia procesów
 • Kadra zarządzająca

Korzyści dla uczestnika

Nowe umiejętności

Nabycie umiejętności analizy i doskonalenia procesów zgodnie z metodyką DMAIC 

Praktyczny projekt

Realizacja praktycznego projektu doskonalącego 

Certyfikat

Pożądany na rynku pracy certyfikat Six Sigma Green Belt 

 

 

Certyfikat

CERTYFIKAT

po zakończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności

Program

I. Faza Define  

 • Wprowadzenie do Six Sigma i DMAIC
 • Definiowanie projektu
 • Określanie problemu, celów, mierników, zakresu, zasobów, harmonogramu, wpływu na biznes
 • Analiza interesariuszy
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie projektem doskonalącym

II. Faza Measure 

 • Zmienności procesu
 • Mapowanie procesów
 • Miary procesów
 • Plany zbierania danych
 • Analiza systemów pomiarowych

III. Faza Analyse 

 • Narzędzia graficzne w analizie danych
 • Analiza przyczyn źródłowych
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Planowanie eksperymentów

IV. Faza Improve i Control 

 • Generowanie i wybór rozwiązań
 • Ocena ryzyka wdrożenia usprawnień
 • Ocena rezultatów wdrożonych usprawnień
 • Podtrzymanie zmiany poprzez wdrożenie nowego standardu
 • Ocena efektów biznesowych dokonanych zmian
 • Dokumentacja doświadczeń projektowych

V. Certyfikacja Six Sigma Green Belt 

 • Prezentacja i obrona projektów

Metody pracy: Case study, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, prezentacja  

Trener

Rafał Lewandowski

Konsultant współpracujący z Perfectus Group sp. z o.o. 

Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt. 

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania procesami rozwojowymi oraz dyplomowany Executive MBA. 

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów i projektów z zastosowania narzędzi jakości, lean, six sigmy oraz doradztwie z zakresu zarządzania i metod optymalizacji obszarów produkcji i usług. W ramach rozwoju swoich kwalifikacji ukończył szereg specjalistycznych szkoleń rozwijających posiadaną już wiedzę oraz umiejętności trenera. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc obowiązki, managera działu jakości, managera ryzyka, managera ds. ciągłego doskonalenia, moderatora FMEA w polskich i międzynarodowych firmach z branży elektromechanicznej, zbrojeniowej, motoryzacyjnej i usługowej oraz jako konsultant ds. Lean Management. 

Do jego codziennych obowiązków należało zarządzanie różnorodnym zespołem projektującym jakość w procesach jak i monitorujących ich efekty oraz wspierających rozwiązywanie powstałych problemów, prowadzenie warsztatów i szkoleń dla członków kadry zarządzającej, liderów, operatorów, specjalistów oraz wdrażanie narzędzi  Lean, Kaizen począwszy od podstawowych narzędzi standaryzujących procesy, a skończywszy na projektowaniu kompletnego systemu zarządzania opartych na branżowych normach.  

Zrealizował kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych dla firm działających w takich sektorach, jak: motoryzacja, przetwórstwo tworzyw sztucznych, FMCG, elektro-mechanicznych, logistyka, farmacja, badania kliniczne.  

W ramach projektów doradczych i wdrożeniowych pracował między innymi dla takich firm jak: Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A., Frauenthal Automotiv, NEUCA, PRATIA, ACCEDIT, P.W. MEGA, PPU Patio, BELMA Narzędzia, GRUPA BUMAR, Farmada Transport, GLASPO, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. 

Zapisy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Lunch
Dane do faktury
Adres
Regulamin i polityka prywatności
Zgoda marketingowa

Informujemy, iż Administratorem danych os. uczestników szkolenia jest Organizator, czyli Perfectus Group sp. z o.o. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia, marketingu usług i produktów własnych. Informujemy, iż uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich poprawiania i żądanie ich usunięcia, poprzez przesłanie stosownego pisma na adres Organizatora