OPIS SZKOLENIA
A3 to więcej niż raport – to sposób myślenia i działania!
Jest sprawdzoną metodą, która chroni nas przed pułapką zbyt szybkiego przechodzenia do rozwiązań.
A3 jest inwestycją, którą zawsze się opłaca. Metoda, która jest symbolem organizacji uczących się.

DLA KOGO

Specjaliści

Inżynierowie

Kierownicy działów

Kierownicy zespołów projektowych

Managerowie

Właściciele firm

Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

KORZYŚCI

 • Poznanie skutecznej metody rozwiązywania problemów
 • Nabycie umiejętności posługiwania się raportem A3
 • Przećwiczenie narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów
 • Praca warsztatowa z możliwością wymiany wniosków
  i doświadczeń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 17-18.09.2019
Miejsce: Poznań
Cena: 1200 zł + VAT/osobę
(Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch)

PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest problem
 • Gdzie tkwi potencjał
 • Co to jest A3
 • Kiedy stosujemy raport A3
 • Cykl Deminga
 • Narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • Raport A3

Zapisz się