Training Within Industry (TWI) – pracuj bezpiecznie i odpowiedzialnie tworząc wysoką jakość produktów

Training Within Industry (TWI) – pracuj bezpiecznie i odpowiedzialnie tworząc wysoką jakość produktów

Training Within Industry (TWI) to program stworzony w czasie II Wojnych Światowej w USA, aby wesprzeć kobiety, które z osób zarządzających domem stały się po wysłaniu mężczyzn na wojnę pracownicami fabryk produkujących m.in. części do samolotów oraz amunicję. Miał im przede wszystkim pomóc w tym, aby pracę wykonywały bezpiecznie, odpowiedzialnie oraz przygotowywały produkt wysokiej  jakości. Miały też efektywnie rozwiązywać konflikty oraz doskonalić procesy na swoich miejscach pracy. O programie zapomniano jak tylko mężczyźni wrócili z wojny i zajęli swe dawne stanowiska. Natomiast, zainteresowała się nim Japonia, a szczególnie firma Toyota. Program TWI stał się tam podwaliną pod lean.

Podstawą każdego programu TWI jest tzw. karteczka – narzędzie, które pomaga osobie szkolącej pracownika czy rozwiązującej problem bądź konflikt nie zapomnieć na żaden z punktów potrzebnych do wykonania zadania jak najlepiej. Każdy program TWI – Job Instruction (Instruowanie Pracowników), Job Relations (Relacje z Pracownikami), Job Methods (Metody Pracy) oraz najnowszy – Job Safety (Bezpieczeństwo Pracy) mają karteczki różnych kolorów, ale zawsze zawierają 4 kroki, które prowadzą do znalezienia rozwiązania problemu.

Skupmy się na żółtej karcie Relacji z Pracownikami.

Zanim zaczniemy rozwiązywać problem, musimy wyznaczyć sobie cel. Powiedzmy, że mój podwładny regularnie spóźnia się do pracy, dostał już wielokrotnie informację zwrotną i obiecał poprawę. Co teraz? Czy moim celem jest zmusić go, aby zaczął przychodzić na czas? Chcę zakończyć z nim współpracę? Chcę, aby to on podjął decyzję o zakończeniu współpracy? Jeżeli nie wyznaczę sobie celu, nie uda mi się tak naprawdę rozwiązać problemu tak, jak bym chciał.

 1. Zyskaj fakty – karta nam przypomina, że fakty to nie tylko to, co dzieje się teraz, ale i przeszłość we współpracy z pracownikiem, opinie i uczucia, które towarzyszą sprawie, wzięcie pod uwagę, co mówią wszystkie strony zainteresowane sytuacją oraz jak kultura naszej firmy załatwia tego typu kwestie.
 2. Zważ i podejmij decyzję – spójrz na fakty i rozważ jak na siebie wpływają, zastanów się, jakie masz możliwości rozwiązania danej sytuacji (prawdziwy brainstorming, nie zastanawiaj się na razie, które z rozwiązań są realne), dopiero potem zanalizuj, które z rozwiązań najbardziej zbliży Cię do wyznaczonego celu.
 3. Podejmij działanie – podjąłeś już decyzję, ale zastanów się, czy nie potrzebujesz wsparcia w działaniu, a jeżeli tak, to od kogo. Zastanów się też, do kiedy chcesz problem rozwiązać i jak będzie wyglądał postęp w dojściu do celu.
 4. Sprawdź rezultaty – pamiętaj, tylko dzięki temu będziesz wiedział, czy postąpiłeś prawidłowo czy też musisz poszukać dalszego rozwiązania. Jeżeli delegowałeś zadanie, sprawdź, czy zostało wykonane.

Na końcu zawsze sobie zadaj pytanie czy osiągnąłeś swój cel.

Wskazówki dodatkowe:

 • ü Na początku zawsze wykonuj proces pisemnie, żebyś cel oraz wszystkie możliwości widział przed sobą
 • ü Pamiętaj, że uczucia osób związanych z problemem są faktami
 • ü Nie wyciągaj pochopnych wniosków, uważaj na to czy Twoje osobiste postrzeganie osoby czy problemu przypadkiem Cię nie zaślepia
 • ü Miej przy rozwiązywaniu problemu ze sobą karteczkę, abyś o niczym nie zapomniał
 • ü Na początku wyznaczanie celu jest często największym problemem, nie zniechęcaj się, ćwicz

Zyski ze stosowania metodologii TWI:

 • ü Jasne zasady postępowania
 • ü Działa we wszystkich kulturach
 • ü Przynosi mierzalne efekty ( o tym będzie więcej w kolejnym artykule)
< wstecz