Transformacja kultury firmy poprzez zastosowanie Kata i TWI

Patrick Graupp założyciel TWI Institute wygłosi przemówienie 1 kwietnia 2020 r. w trakcie X Otwartej Konferencji Lean w Poznaniu na temat aktualnych wyzwań przed jakimi stoją firmy – brak wykwalifikowanych pracowników, rosnące wahania i pogorszenie relacje w miejscach pracy, coraz trudniejsze żądania redukcji kosztów i zwiększenia wydajności pracy. 

Patrick Graupp od ponad 30 lat dąży do wzmocnienia umiejętności osób nadzorujących na wszystkich poziomach w 3 podstawowych obszarach. Jako Senior Master Trainer w TWI Institute USA ma doświadczenie w setkach firm produkcyjnych i nieprodukcyjnych z całego świata. Metodologia TWI jest z powodzeniem stosowana przez takich gigantów jak Lego, Boeing, Grundfos, Robert Bosch, Magna i setki innych.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest budowanie Kultury Lean w organizacjach. Sukces metodologii TWI (Training Within Industry) wynika z osiągania wyników poprzez zaangażowanie pracowników.

Większość firm pracujących z podejściem Lean ma bardzo podobne problemy – niewykwalifikowany personel, niska jakość, niskie zaangażowanie ludzi, niewystarczający przepływ materiałów, rozbudowana administracja.

Jaki wpływ ma metodologia TWI na rozwiązanie tych problemów?

Metodologia TWI jest fundamentem budowy TPS (Toyota Production System). Jeśli w firmie brakuje tego fundamentalnego kamienia budowlanego, którego Toyota używa od ponad 50 lat, trudno jest zbudować inne filary.

1. Szkolenie adaptacyjne pracowników

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania klientów rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. W tym samym tempie, w którym poprawiają się możliwości techniczne, rosną również wymagania wobec ludzi w firmach. Rosną wymagania dotyczące szkolenia pracowników, co powoduje presję na tempo szkoleń. Jeśli firma nie ma ustandaryzowanego i funkcjonującego systemu nowych i obecnych pracowników, odzwierciedla to każdy aspekt działalności. Niedostatecznie wykwalifikowany personel popełnia więcej błędów i obniża jakość. Niedostatecznie przeszkolony pracownik traci motywację, ponieważ brakuje mu kluczowego czynnika motywacji – tj. Zadowolenia z wyniku pracy. Jednocześnie częste porzucanie pracy przez nowych pracowników obciąża doświadczonych pracowników odpowiedzialnych za szkolenie.

Obszar ten jest objęty programem TWI skutecznego instruowania pracowników (moduł Job Instruction).

2. Relacje zawodowe

Dobre relacje = dobre wyniki. Zmotywowani, zaangażowani i zadowoleni pracownicy poświęcają całą swoją uwagę swoim zadaniom. Współpraca zespołowa pomaga radzić sobie nawet z trudniejszymi zadaniami. Dobra komunikacja, prawidłowo dostarczone informacje zwrotne, uznanie i wykorzystanie potencjału ludzi pomaga zapobiegać problemom. I nawet jeśli wystąpi jakiś problem, przywódcy powinni mieć skuteczne narzędzie do jego rozwiązania.

Obszar ten jest objęty programem TWI budowania relacji z pracownikami (moduł Job Relations).

3. Wydajność

Wydajność pracy zawiera oba poprzednie atrybuty – jeśli pracownicy wiedzą, jak wykonywać swoją pracę, a problemy są rozwiązywane szybko i skutecznie, niepotrzebne marnotrawstwo, zbędne administrowanie i niepotrzebne przeróbki są zmniejszane.

Kluczem do sukcesu jest wytwarzanie większej ilości produktów w krótszym czasie przy użyciu dostępnych materiałów, maszyn i siły roboczej.

Obszar ten jest objęty programem TWI Doskonalenia metod pracy (Job Methods).

4. Zrównoważony rozwój i ciągłe doskonalenie

Każda transformacja w tym samym czasie potrzebuje planu zrównoważonego rozwoju, angażującego ludzi w zmiany, ich zaangażowanie i ciągłe doskonalenie procesu.

Jak dotrzeć do ludzi, którzy zyskują nowe nawyki wymagane przez zmianę, omówiono w programie TOYOTA KATA.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznej X Otwartej Konferenjci Lean, która odbędzie się 1-2 kwietnia w Poznaniu. W ramach jej programu nie tylko będziesz miał możliwość wysłuchać 1h prelekcji Patricka, ale i również wziąć udział w jego wyjątkowym warsztacie Masterclass Standard Work & TWI.

Szczegółowe informacje i zapisy dostępne na stronie: www.konferencjalean.pl

O metodyce Training Within Industry możecie przeczytać na stronie TWI Institute Poland – www.twi-polska.pl

< wstecz