Warsztaty strategiczne to początek wspólnej drogi całej organizacji dla osiągnięcia wspólnego celu. W trakcie ich trwania diagnozujemy stan obecny firmy, wyznaczamy wspólnie kierunek strategiczny rozwoju i określamy obszary strategiczne jakimi należy się zająć, aby osiągnąć wyznaczony cel.