Zarządzaj skutecznie kompetencjami swoich pracowników

Matryca kompetencji (Skill Matrix) to doskonałe, a zarazem proste narzędzie wspomagające wizualne zarządzanie kompetencjami w zespole.

W wielu firmach, z którymi współpracujemy kompetencje to wiedza ukryta w organizacji. Wiadomo że są, mniej więcej wiadomo jakie, ale dokładnych danych, które będą podstawą do podejmowania skutecznych decyzji często już brakuje.

Skill Matrix to rozwiązanie które sprawdza się w każdym zespole. Począwszy na pracownikach produkcji, poprzez specjalistów, a na administracji skończywszy. Cały mechanizm narzędzia polega na określeniu poziomu każdej kompetencji dla każdego pracownika wg następującej skali:
Poziom 0 – Brak kompetencji
Poziom 1 – Rozpoczęcie szkolenia
Poziom 2 – Pracownik pracuje samodzielnie, ale wymaga nadzoru
Poziom 3 – Pracownik pracuje samodzielnie i nie wymaga kontroli
Poziom 4 – Pracownik może szkolić innych

Matryca Kompetencji
Jak stosować matrycę umiejętności?
1. Spotkaj się z całym zespołem i przekaż cel tworzenia matrycy – sprawniejsze zarządzanie zespołem i rozwój kompetencji pracowników
2. Wypiszcie wszystkich pracowników zespołu w kolumnie „Imię i nazwisko”
3. Wylistujcie wszystkie umiejętności jakie są potrzebne do realizacji zadań zespołu (np. obsługa SAP, czytanie rysunku technicznego, znajomość języka angielskiego)
4. Wspólnie z całym zespołem przejrzyjcie umiejętności każdego pracownika i zaznaczcie jego poziom bazowy wg standardu opisanego powyżej.
5. Zastanówcie się czy pracownicy nie posiadają umiejętności dodatkowych spoza standardowego zakresu pracy (np. uprawnienia na wózek widłowy, obsługa specyficznego programu, etc) – wypiszcie je w polu Umiejętności dodatkowe.
6. Wypiszcie umiejętności, które pracownicy mają z innych działów / brygad
7. Podsumujcie w dolnym wierszu ilu pracowników posiada kompetencji na co najmniej 3 poziomie (praca samodzielna bez nadzoru) dla każdej z umiejętności, oraz jaka powinna być ich liczba, aby dział funkcjonował bezpiecznie na wypadek np. nieobecności pracownika
8. Podsumujcie w ostatnich kolumnach ile kompetencji na poziomie 3 posiada każdy pracownik, oraz do jakiej wartości chcecie żeby dążył
9. Wyznaczcie kierunki rozwoju dla poszczególnych kompetencji i pracowników stawiając znak X w odpowiednim polu.

Wskazówki dodatkowe:
√ Matrycę bazową zawsze twórzcie wspólnie z całym zespołem
√ Ustalcie częstotliwość weryfikacji postępów
√ Matryca musi być powieszona w widocznym miejscu tak, aby każdy miał do niej dostęp
√ Dla każdej kompetencji ustalcie też kryteria zmiany poziomu (czyli co pracownik musi wykonać, aby zwiększyć swoje kompetencje i wejść na wyższy poziom)

Zyski ze stosowania matrycy:
√ Sprawniejsze zarządzanie kompetencjami w zespole
√ Łatwiejsze decyzje w kwestii udzielania urlopów (zastępowalność)
√ Jasne wytyczne dla pracowników odnośnie oczekiwań ich rozwoju


Autor artykułu:

Krzysztof Firlik
< wstecz