Analiza statystyczna – metodyka Six Sigma

Szkolenie „Analiza Statystyczna – Metodyka Six Sigma” to unikalna szansa na zgłębienie zaawansowanej analizy danych i doskonalenia procesów biznesowych. W ramach tego szkolenia nauczysz się wykorzystywać narzędzia statystyczne, które są kluczowe dla metodyki Six Sigma. Dzięki tym umiejętnościom będziesz w stanie dokładnie analizować procesy, identyfikować źródła problemów oraz podejmować trafne decyzje poprawiające jakość, efektywność i obniżające koszty. Opanujesz sztukę analizy danych i doskonalenia procesów.

Program

 • Wprowadzenie do Six Sigma
 • DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control
 • Rola i znaczenie statystyki w Six Sigma
 • Definiowanie projektów Six Sigma
 • Pomiar i zbieranie danych
 • Narzędzia statystyczne w analizie
 • Analiza danych i identyfikacja problemów
 • Projektowanie eksperymentów (DOE – Design of Experiments)
 • Implementacja rozwiązań i doskonalenie procesów
 • Zarządzanie ryzykiem w Six Sigma
 • Kontrola i monitorowanie procesów
 • Ciągłe doskonalenie

Korzyści

 • Poprawa jakości produktów i usług
 • Wzrost efektywności procesów
 • Wzrost satysfakcji klienta
 • Obiektywne podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i liczby
 • Budowa zaangażowania pracowników
 • Sprawne przeprowadzanie zmian
 • Generowanie oszczędności
 • Certyfikat

Dla kogo

 • Liderzy zmian i zespołów projektowych
 • Pracownicy działów Jakości i Ciągłego Doskonalenia
 • Kierownicy działów i zespołów projektowych
 • Specjaliści i inżynierowie
 • Wszystkie osoby zainteresowane doskonaleniem procesów

Zapytaj o szkolenie