Skuteczne Rozwiązywanie Problemów

W każdej firmie zdarzają się problemy które pomimo wielu działań wracają w sposób nieoczekiwany powodując nie małą frustrację. Niekiedy zdarza się, że pracownicy mierzą się z problemami w pojedynkę. Czy może być inaczej? Tak, trzeba tylko zaangażować zespół i wyposażyć go w odpowiednią metodę i narzędzia. Trwałe rozwiązanie problemu jest podstawą do dalszego rozwoju.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają proces rozwiązywania problemów począwszy od opisu stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po generowanie rozwiązań i wprowadzanie trwałych zmian w procesie. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W trakcie zajęć uczestnicy wcielają się w role członków zespołu projektowego mającego na celu analizę przyczyn źródłowych pewnego zdarzenia przechodząc przez cały proces Root Cause Analysis (RCA).

Program

 • Wprowadzenie do analizy przyczyn źródłowych
 • Spójne podejście do rozwiązywania problemów
 • Opis i analiza stanu obecnego
 • Stawianie celów metodą SMARTER
 • Definiowanie przyczyn źródłowych
 • Twórcze generowanie rozwiązań
 • Utrzymanie trwałości wdrażanych rozwiązań

Korzyści

 • Nabycie praktycznych umiejętności analizy przyczyn źródłowych
 • Poznanie metod rozwiązywanie problemów
 • Definiowanie celów metodą SMARTER
 • Inspirujące ćwiczenia i warsztatowa forma

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Pracownicy działów Lean
 • Brygadziści i Team Leaderzy
 • Kierownicy
 • Managerowie

Zapytaj o szkolenie