Katalog szkoleń

Hoshin Kanri

Oferta dostępna na indywidualne zamówienie.

 

Program

 • Proces Planowania Hoshin Kanri
 • Narzędzia Hoshin
 • Tworzenie wizji i strategii
 • X-Matrix
 • Raporty A3
 • Określenie ról i odpowiedzialności w określeniu i wdrożeniu Hoshin Kanri
 • Określenie, reakcja i przeciwdziałanie ryzykom
 • Jak przejść z organizacji silosowej do organizacji procesowej

Korzyści

 • Określenie ról i odpowiedzialności w określeniu i wdrożeniu procesu Hoshin Kanri
 • Określenie, przeciwdziałanie i reakcja na ryzyka
 • Porady praktyczne
 • Możliwość dyskusji z praktykami

Dla kogo

 • Osoby zarządzające firmami – prezesi, właściciele
 • Przedstawiciele Najwyższego Kierownictwa – Dyrektorzy i Managerowie
 • Dyrektorzy i Kierownicy Działów HR
 • Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia

Kultura Lean

Narzędzia Six Sigma

Zarządzanie w kulturze Lean

Informatyczne

Kompetencje miękkie

Inne

Zapytaj o szkolenie