Katalog szkoleń

Koła Jakości

2+2=5…czyli Grupa Może Więcej!

Czym jest problem?…sytuacją niepożądaną?… a może szansą, która wykorzystana, wyniesie nas na pozycję lidera?…zarówno jedna jak i druga sytuacja wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Koła Jakości to nieoceniona formuła, która poprawnie wprowadzona w życie może przynieść wymierne korzyści. Koło Jakości jest niczym jednostka szturmowa, która powinna precyzyjnie działać w zakresie misji, do której został powołana – wyeliminowania lub wykorzystania problemu.

 

Program

 • Krótka historia Kół Jakości
 • Charakterystyka Kół Jakości
 • Cele funkcjonowania Kół Jakości
 • Struktura i odpowiedzialności w Kołach Jakości
 • Wdrożenie Kół Jakości
 • Przykłady funkcjonowania Kół Jakości
 • Organizacja procesów biurowych zgodnie ze strumieniem wartości
 • Organizacja wydajnego stanowiska pracy – metoda 5S
 • Kaizen – rozwój procesów metodą małych kroków
 • Skill Matrix – matryca rozwoju zespołu pracowników
 • Zarządzanie wizualne w procesach biurowych
 • Standaryzacja pracy – zapewnienie jakości i powtarzalności procesów

Korzyści

 • Dowiesz się jak rozpocząć proces wdrażania Kół Jakości
 • Dowiesz się jaką rolę w procesie pełnią odpowiednie jednostki
 • Poznasz ideę pracy w Kołach Jakości
 • Dowiesz się jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie koncepcji Kół Jakości

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Kierownicy działów
 • Kierownicy działów projektowych
 • Managerowie
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

Kultura Lean

Narzędzia Six Sigma

Zarządzanie w kulturze Lean

Informatyczne

Kompetencje miękkie

Inne

Zapytaj o szkolenie