Metoda A3 – skuteczne narzędzie rozwoju organizacji

A3 to więcej niż raport – to sposób myślenia i działania!
Jest sprawdzoną metodą, która chroni nas przed pułapką zbyt szybkiego przechodzenia do rozwiązań. A3 jest inwestycją, którą zawsze się opłaca. Metoda, która jest symbolem organizacji uczących się.

Sprawdź nasz kurs na https://rozwiazywanie-problemow.pl

Program

 • Czym jest problem
 • Gdzie tkwi potencjał
 • Co to jest A3
 • Kiedy stosujemy raport A3
 • Cykl Deminga
 • Narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów
 • Raport A3

Korzyści

 • Poznanie skutecznej metody rozwiązywania problemów
 • Nabycie umiejętności posługiwania się raportem A3
 • Przećwiczenie narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów
 • Praca warsztatowa z możliwością wymiany wniosków i doświadczeń

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Kierownicy działów
 • Managerowie
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane ciągłym doskonaleniem procesów

Oferta szkoleniowa