Zarządzanie Ryzykiem – FMEA

Szkolenie 'Zarządzanie Ryzykiem – FMEA” to klucz do skutecznego identyfikowania, analizowania i minimalizowania ryzyka w Twojej organizacji. Dzięki podejściu opartemu na metodyce FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), dowiesz się, jak skutecznie zarządzać ryzykiem w procesach, produktach i projektach. To szkolenie pomoże Ci zwiększyć stabilność operacyjną, zapobiegać awariom i osiągnąć doskonałość w obszarze zarządzania ryzykiem.

Program

 • FMEA wprowadzenie
 • Rodzaje FMEA
 • Tworzenie zespołu FMEA
 • Dane wejściowe
 • Krok 1 Definicja zakresu
 • Krok 2 Analiza struktury
 • Krok 3 Analiza funkcji
 • Krok 4 Analiza wady
 • Krok 5 Analiza ryzyka
 • Krok 6 Optymalizacja
 • Krok 7 Dokumentacja i raportowanie
 • Narzędzia pomocnicze

Korzyści

 • Umiejętność skutecznego przeprowadzenia analizy FMEA
 • Tworzenie dokumentacji
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi
 • Znajomość oceny ważności, częstotliwości i wykrywalności wad
 • Certyfikat

Dla kogo

 • Inżynierowie Procesów
 • Inżynierowie Jakości
 • Technolodzy
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania
 • Managerowie Jakości

Zapytaj o szkolenie