Analiza Przyczyn Źródłowych i rozwiązywanie problemów

Skuteczne rozwiązywanie problemów – metody Problem Solving

Jeśli szukasz sprawdzonego sposobu na to, aby Twój zespół zaczął skutecznie rozwiązywać problemy, zamiast ciągle gasić pożary, to nasze szkolenie jest najlepszym sposobem, aby to osiągnąć.

W każdej firmie zdarzają się problemy które pomimo wielu działań wracają w sposób nieoczekiwany powodując nie małą frustrację. Niekiedy zdarza się, że pracownicy mierzą się z problemami w pojedynkę. Czy może być inaczej? Tak, trzeba tylko zaangażować zespół i wyposażyć go w odpowiednią metodę i narzędzia. Trwałe rozwiązanie problemu jest podstawą do dalszego rozwoju.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają proces rozwiązywania problemów począwszy od opisu stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po generowanie rozwiązań i wprowadzanie trwałych zmian w procesie.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W trakcie warsztatów uczestnicy dwukrotnie przejdą cały proces rozwiązywania problemów tak, aby zbudować niezbędne kompetencje (wiedzę i umiejętności), do dalszej samodzielnej pracy.

W wariancie rozszerzonym, po zakończeniu warsztatów uczestnicy w mniejszych zespołach rozwiązują wybrane problemy ze swojej organizacji ze wsparciem mentoringowym naszego eksperta.

0
przeszkolonych osób
0
Rozwiązanych problemów
0
godzin warsztatowych

Umów się na bezpłatną konsultację

Program

 • Wprowadzenie do analizy przyczyn źródłowych
 • Czym jest problem

 • Właściwe definiowanie problemu – metoda 5W1H

 • Analiza problemu – stan obecny

 • Podstawy map procesowych

 • Podstawy analizy danych

 • Wybór danych do prezentacji

 • SMART – wyznaczenie celu do osiągnięcia

 • Metody analizy przyczyn źródłowych
 • Diagram Ishikawy

 • Metoda 5 x Dlaczego

 • Definiowanie przyczyn źródłowych

 • Burza mózgów
 • Definiowanie środków zaradczych

 • Macierz rozwiązań

 • Tworzenie planu działań

 • Monitorowanie efektów wdrożonych zmian

 • Utrzymanie trwałości wdrażanych rozwiązań
 • Dobór metody w zależności od problemu

Korzyści

 • Nabycie praktycznych umiejętności analizy przyczyn źródłowych
 • Poznanie metod rozwiązywania problemów

 • Przejście z postawy reaktywnej (gaszenie pożarów) na proaktywną

 • Zwiększenie skuteczności rozwiązywanych problemów

 • Inspirujące ćwiczenia i warsztatowa forma

Dla kogo

 • Specjaliści
 • Inżynierowie
 • Pracownicy działów Lean
 • Brygadziści i Team Leaderzy
 • Kierownicy
 • Managerowie

Zapytaj o szkolenie