Program Kaizen – angażowanie pracowników w proces zmian

Program inicjatyw pracowniczych ma na celu zaangażowanie pracowników w rozwój procesów w organizacji.
W trakcie szkolenia nauczysz się w jaki sposób krok po kroku budować skuteczny system Kaizen. Poznasz ciekawe praktyki i rozwiązania z firm produkcyjnych i usługowych, a także będziesz miał możliwość wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

Program

 • Czym jest Kaizen
 • Orientacja działań Kaizen
 • Cel programu w organizacji
 • Projektowanie metod zbierania pomysłów
 • Metody oceny pomysłów
 • Proces wdrażania zgłoszonych pomysłów
 • System nagradzania pracowników za zaangażowanie w program
 • Promocja programu w organizacji
 • Tworzenie regulaminu programu

Korzyści

 • Nauka przez praktykę
 • Poznanie najlepszych praktyk tworzenia programu sugestii pracowniczych
 • Przegląd rozwiązań możliwych do zastosowania przy wdrożeniu programu Kaizen
 • Inspirujące ćwiczenia i warsztatowa forma
 • Rozwój umiejętności motywowania pracowników do zgłaszania pomysłów usprawnień

Dla kogo

 • Każda osoba zainteresowana uruchomieniem programu Kaizen w firmie

Zapytaj o szkolenie